Hiển thị bài viết tin tức

Đăng ký hồ sơ trực tuyến

Đăng ký nộp hồ sơ qua mạng nhanh chóng, tiện lợi

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

Giúp cá nhân, tổ chức thuận tiện trong việc tra cứu thông tin hồ tình hình xử lý hồ sơ 24h x 7 ngày, để kịp thời nắm rõ tính hình của hồ sơ cũng như thời gian hoàn trả hồ sơ.

Thanh toán qua mạng

Cá nhân và tổ chức có thể thanh toán các dịch công trực tuyến trực tiếp trên trang cổng thông tin mà không cần tới trực tiếp Sở Khoa Học và Công Nghệ.

Nhận kết quả qua email

Các cá nhân và tổ chức sẽ nhận được kết quả hồ sơ qua mail mà không cần phải tới trực tiếp Sở Khoa Học và Công Nghệ, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí